ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE 6 iunie 2012 ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE 6 iunie 2012.#Luigi Carosi împotriva Comisiei Europene.#Funcție publică – Concurs general – Neadmiterea participării la probele de evaluare – Procedura măsurilor provizorii – Cerere de suspendare a executării – Fumus boni iuris – Lipsă – Condiții specifice de admitere la concurs – Experiență profesională.#Cauza F-54/12 R.