Verordening (EU) 2015/1529 van de Commissie van 11 september 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Beryx spp. in de Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren