Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1529 tal-11 ta' Settembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-Alfonsinos fl-ilmijiet tal-UE u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Irlanda