Uredba Komisije (EU) 2015/1529 оd 11. rujna 2015. o zabrani ribolova alfonsina u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV. za plovila koja plove pod zastavom Irske