Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1529 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας μπερυτσίδων στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας