Cauza T-117/12: Acțiune introdusă la 14 martie 2012 — ANKO/Comisia