Regulamentul (CEE) nr. 2600/85 al Comisiei din 16 septembrie 1985 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 890/78 de stabilire a normelor de certificare a hameiului$