Cauza F-66/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 septembrie 2011 — Kyriazi/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Numire — Concurs intern publicat înainte de 1 mai 2004 — Agent temporar înscris pe lista candidaților eligibili înainte de 1 mai 2006 — Încadrare în grad — Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut — Indemnizație de secretariat — Acțiune, în parte, vădit inadmisibilă și, în parte, vădit nefondată]