Întrebare scrisă E-005593/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) și Margrete Auken (Verts/ALE) adresată Comisiei. Curtea Europeană de Justiție