Avizul Comisiei din 7 martie 2012 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom