Întrebare scrisă E-007097/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Acord internaţional privind taxarea cu Elveţia