Cauza T-695/20: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2020 – OG/BEI