Sklep Skupnega odbora EGP št. 233/2012 z dne 7. decembra 2012 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode