COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O politică industrială integrată adaptată erei globalizării Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității