Cauza F-103/10: Acțiune introdusă la 20 octombrie 2010 — Stephan Jaeger/Eurofound