2010/237/: Decizia Comisiei din 27 aprilie 2010 de modificare a Deciziei 2009/379/CE de stabilire a sumelor care, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 378/2007, (CE) nr. 479/2008 și (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, sunt puse la dispoziția FEADR și a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA