Concluziile avocatului general Roemer prezentate la data de7 iunie 1972.