Întrebare scrisă E-2298/10 adresată de de Ingeborg Gräßle (PPE) şi Monica Luisa Macovei (PPE) Comisiei. Poliția slovenă interoghează un ministru suspectat de corupție