Zadeva T-582/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. marca 2019 – Boshab in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom glede na razmere v Demokratični republiki Kongo — Seznam oseb in subjektov, za katere veljata zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ter prepoved vstopa in tranzita — Vključitev imen tožečih strank na seznam — Pravica do obrambe — Pravica do izjave — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji — Pravica do učinkovitega sodnega varstva)