Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9859 – Alcopa Coordination Center/Beran Central Europe/Alcomotive) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 197/06