Întrebare scrisă E-2992/10 adresată de Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Comisiei. Linia feroviară Kryoneri-Missolonghi-Agrinio