Întrebare scrisă E-011325/11 Michael Cramer (Verts/ALE) adresată Comisiei. Limitări ale accesului la contractele care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007