Al cincilea raport privind coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013 Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 2013 (2011/2035(INI))