Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 iulie 2012.#Torsten Hörnfeldt împotriva Posten Meddelande AB.#Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Södertörns tingsrätt.#Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă — Reglementare națională prin care se acordă un drept necondiționat de a lucra până la vârsta de 67 de ani și prin care este permisă încetarea automată a contractului de muncă la sfârșitul lunii în cursul căreia lucrătorul împlinește această vârstă — Neluarea în considerare a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă.#Cauza C-141/11. Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 iulie 2012