Programele europene de navigație prin satelit Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la evaluarea intermediară a programelor europene de navigație prin satelit: evaluarea implementării, provocările viitoare și perspectivele financiare (2009/2226(INI))