Cauza T-567/12: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2012 — Kaatsu International/OAPI (KAATSU)$