RAPORT referitor la propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) Comisia pentru afaceri juridice Raportor: Tadeusz Zwiefka