Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 209/2012 z  9. marca 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny