Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 209/2012 ( 2012. gada 9. marts ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai