2012 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 209/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti