/* */

Întrebare scrisă E-010660/10 Giovanni La Via (PPE) adresată Comisiei. Stadiul execuţiei Rubricii 2 – Conservarea şi gestionarea resurselor naturale – a bugetului general al UE pentru exerciţiul financiar 2010: postul bugetar 05 03 01 02