Zadeva T-444/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2018 – Furukawa Electric/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg električnih kablov – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Enotna in trajajoča kršitev – Dokaz o kršitvi – Trajanje udeležbe – Izračun globe – Resnost kršitve – Neomejena sodna pristojnost)