Întrebare scrisă E-7574/10 de Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Reforma constituțională în Turcia