Întrebare scrisă E-005550/11 Proinsias De Rossa (S&D) adresată Comisiei. Lucrătorii și politica agricolă comună (PAC)