KIRJALLINEN KYSYMYS P-1834/01 esittäjä(t): Mihail Papayannakis (GUE/NGL) komissiolle. Laivamaalien sisältämät myrkylliset aineet.