Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1894 z 30. novembra 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov homára štíhleho v oblastiach 8a, 8b, 8d a 8e