Regulamentul (UE) 2018/1894 al Comisiei din 30 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de langustină în zonele 8a, 8b, 8d și 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei