Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1894 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2018, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας καραβίδας στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου