Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Republiko Libanon o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov v zvezi s trgovinskimi določbami Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Libanon na drugi strani