Întrebare scrisă E-004786/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Contractele pe durată determinată în Grecia și recomandările troicii