Întrebare scrisă E-9852/10 Paolo De Castro (S&D), Herbert Dorfmann (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Elisabetta Gardini (PPE), Lorenzo Fontana (EFD) și Giovanni La Via (PPE) adresată Comisiei. Adoptarea modificării caietului de sarcini privind varietatea de brânză Parmigiano Reggiano