Întrebare scrisă E-010135/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Propunerea de directivă privind informaţiile pentru pacienţi