Zadeva C-350/09 P: Sklep Sodišča z dne 12. maja 2010 – Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) proti Evropski komisiji (Pritožba — Evropski socialni sklad — Finančna pomoč — Ukinitev)