Întrebare scrisă E-008435/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Cvadruplarea cazurilor de plăți întârziate efectuate de administrațiile publice în Spania