Directiva Consiliului din 14 iunie 1982 de modificare a Directivei 77/391/CEE și de instituire a unei acțiuni suplimentare a Comunității în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei și leucozei la bovine (82/400/CEE)