Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6352 – Vitol/VTTI/ArcLight/Petro Lux) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE