Cauza C-257/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Regeringrätten (Suedia) la 25 mai 2010 — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström