Cauza C-103/10: Acțiune introdusă la 24 februarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză