Lieta C-390/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. jūnijā iesniedza Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) – kriminālprocess pret YA un AIRBNB Ireland UC, piedaloties Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel