Rezoluția Parlamentului European din 10 mai 2011 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2009, Secțiunea IV – Curtea de Justiție